headEuroazjaAm PLv2

 


   Ikona Częstochowska - kopia 2616 x 3882 - 6,48 MB Download

 

 

 

fromoceantoocean3

  baner na stronę [.jpg]

719 x 1495 647,76 kB Download300 x 624 194,88 kBDownload150 x 312 73,39 kBDownload

 baner na stronę [.png]

719 x 1495 1,68 MB Download300 x 624 358,09 kBDownload150 x 312 101,27 kBDownload

 

 

PLulotka  Ulotka od oceanu do oceanu  Download

 

 

PL teksty polskie nabozenstw  NABOŻEŃSTWO OCZEKIWANIA, POWITANIA I POŻEGNANIA MATKI BOŻEJ W KOPII IKONY CZĘSTOCHOWSKIEJ ORAZ TEKSTY UZUPEŁNIAJĄCE DO MSZY ŚWIĘTEJ 

Download

 

 

 

 SP Liturgia Ekwador  [SP] GUÍA PARA ORGANIZAR LA ESPERA, RECEPCIÓN Y DESPEDODA DEL ÍCONO DE LA VIRGEN DE CZESTOCHOWA

     .Download

 

album

  [EN] Fotoalbum 120,22 MB  Download

 

 MP3  [SP] Czarna Madonna  Download

 
***********************
[SP] Nuestra Señora de Czestochowa - Matka Boża Częstochowska
 
moja Piękna Pani
PDF   Tekst: Ojciec José Manuel Delgado Download
PDF   Muzyka: Jorge Luis Bohorquez  Download
 
 
MP3
    Wersja instrumentalna Download

                  

 
MP3
   Wersja pełna [SP] Download
 
 
**************************
MP3

Tekst: Marita Nohl "Von Ozean zu Ozean" [DE] Download

 
MP3

Jasnogórskie fanfary Download

 

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk

tel. 58 341-19-11
fax 58 346-10-02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Czym jest ikona w chrześcijańskiej tradycji?

Ikona to zgodnie starą tradycją chrześcijańską „okno” do świętości, do nieba. Można w niej, czy przez  nią, spotkać Bożą obecność oraz ujrzeć świat i wieczność oczami Boga. Kontemplując ikonę człowiek może wejść w świat duchowy, zbliżyć się do sacrum. Ikona pozwala odczuć czas z Bożej perspektywy. Wszystkie wydarzenia na ikonie dzieją się i jednocześnie, i zawsze. Pozwala, zobaczyć to co niewidzialne i odczuć to, co jest wieczne, i niezniszczalne , kontemplować świat duchowy. Więcej - pozwala człowiekowi wierzącemu wejść w bezpośrednią relację z Bogiem, Matką Bożą czy świętymi. Ikona jest modlitwą człowieka, hymnem Bożej chwały. Jest kanałem łaski. Niektórzy wręcz mówią o emanującej z ikony energii. Faktem jest, że wielu ludzi odczuwa „dotknięcie” Bożej obecności przez wejście w jej głębię. Dzięki temu Bóg dokonuje wielu znaków, duchowych i fizycznych uzdrowień. Mówi się nawet, że najbardziej czczone ikony są „tworzące cuda” (cudotworne).  
 

2. W jaki sposób odczytywać ikonę?

Zachowując duży realizm przedstawianego świata, ikona jest jednocześnie swoistym językiem, malowanym słowem Boga, żywą Ewangelią. Dlatego ikony się nie maluje, ale się ją pisze. Posługuje się barwą, blaskiem, kształtem, symbolem, zmianą w wyrażaniu proporcji i odwróconą perspektywą. Ten swoisty język ikony jest dość powszechnie znany na Wschodzie. Zachód jednak odszedł nieco od tej tradycji i trzeba się go na nowo uczyć.  Przykładowo kolor złoty to świętość, niezniszczalność, wieczność. Postaci Jezusa czy Matki Bożej mają tradycyjny kolor szat, które informują o ich naturze. Niezwykle ważne są gesty, np. układ palców błogosławiącej ręki. Postaci na ikonie zawsze są ukazywane frontalnie, co świadczy o ich prawdziwości, szczerości. Oczy patrzą na wskroś – jednocześnie do wewnątrz i w wieczność. Podobnie uszy są zwinięte do wewnątrz, słuchające Bożego głosu.

Typy wyobrażeń ikonograficznych są ściśle określone, np. są różne sposoby wyobrażenia Matki Bożej (Hodegetria) – Przewodniczka wskazująca drogę lub Umilenije (Eleusa)  – tuląca do twarzy małego Jezusa czy Modląca się (Oranta) i wiele innych. Znane ikony określonego typu noszą własne imiona. I tak najbardziej znane i uznawane za najstarsze: Ikona Częstochowska jest hodegetrią, a Włodzimierska umileniem. Najważniejsza jednak jest ścieżka żywej duchowej relacji między światem niebiańskim, a ziemskim. Dzięki niej stając przed ikoną i kontemplując tę rzeczywistość możemy nawiązać duchową więź ze światem sacrum. Jeśli nie zna się w pełni tego fascynującego języka, trzeba dać się ponieść wzniosłym doznaniom, które ogarniają człowieka modlącego się  przez ikonę.

 Jako obraz ikona nie jest i nie może być obiektem kultu, ponieważ wyobrażenie (obraz) nie jest Bogiem samym. Ona tylko umożliwia, ułatwia duchowy kontakt człowieka ze Stwórcą i świętymi. Chrześcijanin nie czci samej ikony, ale żywego Boga, który przez rzeczywistość ukazaną w ikonie pociąga człowieka ku sobie.
 

3. Rola ikonopisarza

Ikonopisarz oddaje swoje ręce, uzdolnienia, umysł i serce na służbę Ewangelii. Jego zadaniem jest otworzenie drogi do obecności Bożej. Aby to osiągnąć, musi posłusznie dostosować się do kanonu tradycyjnej ikonografii. Nie wolno mu lansować własnej wizji świata, zmieniać języka ikony i wprowadzać innowacji. Powinien on z pokorą i cierpliwością ściśle odwzorowywać stare wzory. W praktyce nie funkcjonuje pojęcie kopii, gdyż każda poświęcona ikona jest drogą, która prowadzi do autentycznej obecności osoby świętej. To ona jest prawdziwym oryginałem. Wszelkie zmiany muszą się mieścić w granicach biblijnego kanonu. Aby ukazać ścieżkę do Bożej rzeczywistości i prowadzić człowieka do Boga, ikonopisarz sam musi na tę drogę wejść. Jest to jego osobista tajemnica. Robi to modląc się, poszcząc i ofiarowując swoją pracę Bogu. Jeśli tego nie uczyni, ikona przez niego napisana będzie martwa. Musi też być całkowicie przezroczysty. Zgodnie ze starą chrześcijańską tradycją ikona nie ma ludzkiego autora. Ikony się nie podpisuje, jak obrazu, ponieważ Autorem ikony jest sam Bóg.
 

4. Czym ikona rożni się od obrazu czy od figury?

Język ikony bazuje na Piśmie świętym, to swoisty sposób ewangelizacji. Dlatego też obowiązuje ścisły kanon, którego nie wolno zmieniać, tak jak nie wolno przeredagowywać Pisma Świętego.  Malarz jest twórcą swojego obrazu, w którym przedstawia własną wizję świata. Ikonograf musi pokornie dostosować się do kanonu języka i treści, aby pozostać wiernym nauczaniu Kościoła. W tym kontekście widać, jak olbrzymią różnicę stanowi nawet najpiękniejszy obraz o treści religijnej od kanonicznej ikony. To tak jakby porównywać traktat filozoficzny z Pismem Świętym. Dotyczy to także nawet najpiękniejszej figury. Nie jest ona i nie może stać się językiem, samą treścią Słowa Bożego i oknem do duchowej, niebiańskiej rzeczywistości.
 

5. Dlaczego właśnie Ikona Częstochowska?

Ikona Częstochowska jest w typie Hodegetria czyli „Przewodniczka”. To znaczy, że Matka Boża prowadzi do Chrystusa, ukazuje drogę do Boga – Dawcy Życia. Dlatego prawą ręką wskazuje na Chrystusa. Jako kochająca Matka chroni życie.

Zgodnie ze starą chrześcijańską tradycją należy ona do najstarszych ikon i została napisana na blacie stołu z domu Maryi w Nazarecie przez samego Łukasza Ewangelistę. Jest otaczana wielką czcią na całym świecie.

W Rosji znane jest proroctwo z pierwszej połowy XIX wieku wielkiego świętego Kościoła prawosławnego, zakonnika, eremity i ascety  – o. Serafina Sarowskiego. Powiedział on, że jeśli Rosja nie wróci do wiary, popłynie rzeka krwi i będą wielkie prześladowania, ale później Pan Bóg da czas na powrót Rosji do Boga, o co trzeba się modlić przed Ikoną Częstochowską. Zmarł on w 1833 roku, a objawienia w Fatimie to dopiero rok 1917.

Ikona Częstochowska znajduje się w Polsce w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze w samym środku Europy. W tej ikonie spotyka się Wschód z Zachodem i Północ z Południem. Jest znana na całym świecie.

Ikonę Częstochowską do peregrynacji wybrali przedstawiciele ruchu prawosławnego z Rosji, jako najbardziej czczoną, znaną i łączącą Wschód i Zachód. Przed tą ikoną przywódcy ruchów pro-life z 18 krajów w ręce Matki i Wspomożycielki uroczyście złożyli „Akt powierzenia ochrony cywilizacji życia i miłości” w dniu 28 stycznia 2012 roku w klasztorze na Jasnej Górze.  W tym samym czasie do oryginału została przyłożona i poświęcona kopia ikony przeznaczona do peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie życia.
 

6. Kilka słów historii

Udokumentowane dzieje Ikony Częstochowskiej zaczynają się dopiero od roku 1382, gdy została przywieziona i podarowana oo. paulinom na Jasnej Górze przez księcia Opolskiego Władysława. Zgodnie z jego pisemnym oświadczeniem otrzymał ją w podarunku w Bełzie na Rusi. Aby opisać wcześniejsze dzieje Ikony Częstochowskiej, trzeba się odwołać do tradycji chrześcijańskiej, która zdecydowanie twierdzi, że jest to jedna z najstarszych ikon, napisana przez św. Łukasza Ewangelistę na desce, która była blatem stołu z rodzinnego domu Matki Bożej w Nazarecie. Z pewnością była ona wywieziona do Bizancjum, gdzie można znaleźć ślady jej obecności. Następnie została przekazana  jako podarunek ślubny na Ruś. Brak dokumentacji historycznej powoduje dyskusje pomiędzy specjalistami, którzy stawiają najróżniejsze hipotezy na temat czasu i miejsca jej powstania oraz drogi, którą przebyła.

Podobrazie tej ikony składa się z trzech desek, które nie były wzmocnione specjalnymi wpustami na odwrocie. Jeśli to rzeczywiście był blat stołu, takich wzmocnień nie byłoby potrzeby stosować. W swojej historii ikona ta była dwukrotnie rozłamana i restaurowana. Największe uszkodzenia powstały na skutek napadu rabunkowego na klasztor oo. paulinów na Jasnej Górze w 1430 roku. W agresywnym akcie profanacji ikona została odarta ze srebrnej blachy, w którą była okuta oraz z licznych klejnotów. Rozpadła się całkowicie na trzy części, a oblicze Matki Bożej zostało dwukrotnie przecięte szablą. Po renowacji te znamiona pozostawiono na policzku Matki Bożej, co do dzisiejszego dnia robi olbrzymie wrażenie i pozostało cechą charakterystyczną Ikony Częstochowskiej.

Kopia przeznaczona do peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu” została wykonana w Polsce, przyłożona do oryginału i poświęcona przez Abpa Stanisława Nowaka Metropolitę Częstochowskiego. Jest ona wielkości oryginału na litej, rzeźbionej desce lipowej. Została wykonana metodą tradycyjną przy użyciu tempery żółtkowej i barwników naturalnych oraz listków 23 karatowego złota. Została też uzupełniona o elementy konieczne dla prawosławnej ikony kanonicznej, które z pewnością zniknęły podczas historycznych restauracji i przemalowań. Są to: krzyż w nimbie Chrystusa (wykonany białym złotem na złocie żółtym), zamiana jednej z lilii na gwiazdę na prawym ramieniu (gwiazdy powinny być trzy – na ramionach i czole – co oznacza, że Maryja jest dziewicą przed, w czasie i po urodzeniu Chrystusa. Trzecią gwiazdą jest Dziecię Jezus.) oraz starocerkiewne napisy w tle, oznaczające kto jest wyobrażony na ikonie.. Cechą charakterystyczną tej kopii są łzy na lewym policzku Matki Bożej

 Do Międzynarodowego Komitetu Peregrynacji należą przywódcy ruchów obrony życia z 20 krajów, którzy podjęli się przeprowadzenia pielgrzymki „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia, od Władywostoku do Fatimy. 
 

Czy Ikona Częstochowska jest polska?

Ikona Częstochowska znajduje się w Polsce w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie od 1382 roku. W ciągu wieków obecność Ikony Częstochowskiej wrosła w historię Polski. Jasna Góra, otoczona przez Polaków wielką czcią, stała się Narodowym Sanktuarium. W XVII wieku podczas wojny ze Szwecją zwycięska obrona klasztoru dała początek wyrzucenia najeźdźców z Polski i stała się symbolem jedności Narodu. Polski król Jan Kazimierz ogłosił ją Królową Polski.

W czasie wieków Matka Boża Częstochowska została wielokrotnie ukoronowana koronami papieskimi.  Wielką czcią otaczał Ikonę Jasnogórską Ojciec Święty bł. Jan Paweł II, który wielokrotnie wracał na Jasną Górę. Jako swoje osobiste wotum podarował on Matce Bożej swój pas, skrwawiony podczas zamachu na Placu św. Piotra. Jest on umieszczony w ołtarzu, bezpośrednio obok ikony w specjalnej kapsule.

Polacy otaczają Ikonę Częstochowską wielką czcią i licznie ją odwiedzają. Uważają Ją za swoją Matkę i Królową. Idą do niej ze wszystkimi swoimi problemami. Klasztor na Jasnej Górze odwiedzają miliony ludzi.

Jednakże pomimo tak silnych powiązań z Polską nie można powiedzieć, że ikona ta jest tylko polska. Jest ona znana i czczona w wielu krajach na całym świecie. Jej pochodzenie jest niewątpliwie powiązane z początkiem chrześcijaństwa oraz z Bizancjum. Ma także swoje powiązania z Rusią. Ikonę tę czci również Kościół prawosławny oraz inne chrześcijańskie kościoły wschodnie.

Sumując: Ikona Częstochowska jest jedną z najświętszych relikwii chrześcijaństwa oraz jest szeroko znana i czczona na całym świecie.
 

7. Ikona Częstochowska w Rosji

Ikona Częstochowska jest w Rosji znana i ceniona. Czci ją Kościół prawosławny, jako jedną z najstarszych tzw. Łukaszową.  Jest obecna w domach prawosławnych. Obrazki ją przedstawiające są w Rosji ogólnie dostępne. Jest ona uznawana za starą prawosławną ikonę, która pochodzi z Bizancjum i była również obecna na Rusi, w Bełzie. Jej stare i nowe kopie są często spotykane w cerkwiach. W prawosławiu nosi ona imię „Niepokonane Zwycięstwo”. Na jej cześć śpiewany jest hymn „Zwycięska Królowo”.  Patronuje ona tym, którzy pragną przywrócenia wartości narodowych i rodzinnych.


8. Jaka była inspiracja pielgrzymki z Ikoną Częstochowską „Od Oceanu do Oceanu”?

Ikona została podarowana rosyjskiemu, prawosławnemu ruchowi pro-life, którego liderzy postanowili przewieźć ją w pielgrzymce przez Rosję w intencji obrony życia zaczynając od Władywostoku, miasta położonego najbardziej na Wschodzie na wybrzeżu Oceanu Spokojnego. Trzeba było jednak określić cel podróży i wtedy okazało się, że istnieje możliwość pojechania dalej, przez całą Europę aż do Fatimy, do pobrzeża Oceanu Atlantyckiego. Przywódcy ruchów obrony życia z Europy zjechali się w Częstochowie, utworzyli Międzynarodowy Komitet i z radością podtrzymali tę ideę. Peregrynacja „Od Oceanu do Oceanu”, chociaż początkowo wydawała się szalonym, niewykonalnym pomysłem, stała się faktem.
 

9. Dlaczego Ikonę Częstochowską podczas tej peregrynacji goszczą i Kościół prawosławny, i Kościół katolicki?

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie życia jest wspólną inicjatywą ruchów pro-life z wielu krajów oraz międzynarodowej organizacji Human Life International. Kopia Ikony Częstochowskiej, która została przyłożona do oryginału i poświęcona na Jasnej Górze, jest darem polskiego ruchu obrony życia dla ruchu rosyjskiego. Liderzy ruchu obrony życia na Wschodzie są prawosławni, a na Zachodzie w większości są katolikami. Zwracają się oni do swoich biskupów, prosząc o błogosławieństwo i przyjęcie pielgrzymującej w obronie życia ikony. Z tego powodu w Rosji Ikonę Częstochowską gości Kościół prawosławny. Na Białorusi oba kościoły wspólnie ustaliły trasę spotkań. W Polsce, na Węgrzech czy w Hiszpanii będzie ją gościł  Kościół katolicki. W miarę możliwości ikona będzie odwiedzać także cerkwie prawosławne na Zachodzie. Kult Matki Bożej w Ikonie Częstochowskiej oraz obrona ludzkiego życia i jego godności jest elementem silnie łączącym oba Kościoły.
 

10. Dlaczego Ikona Częstochowska jest tak ważna dla ochrony ludzkiego życia?

Matka Boża Częstochowska jest uznawana przez tradycję chrześcijańską za napisaną przez św. Łukasza Ewangelistę na blacie stołu z Jej  rodzinnego domu w Nazarecie. Na tej ikonie Maryja jest przedstawiona jako Hodegetria – przewodniczka – Matka ukazująca drogę. Prawą ręką wskazuje Chrystusa. Współczesne zagrożenie cywilizacji życia i miłości ma charakter globalny. Obrońcy życia zdają sobie sprawę, że sami nie mają szans na wygranie zmagania z zalewem niezwykle agresywnej cywilizacji śmierci. Proszą o pomoc Matkę Bożą, tę która ochroniła życie i starła głowę „odwiecznego zabójcy”. Odwołują się więc do pradawnego obyczaju przeniesienia ikony linią frontu, podobnie jak w Starym Testamencie noszono Arkę Przymierza. Chcą ją przenieść współczesną linią frontu między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Wybrali Ikonę Częstochowską jako najbardziej znaną i łączącą tradycję zarówno Wschodu, jak i Zachodu. Stanęli oni przed Matką Bożą w Ikonie Częstochowskiej i powierzyli Jej ochronę cywilizacji życia i miłości. Pielgrzymka „Od Oceanu do Oceanu” jest wielkim aktem wiary w zwycięstwo. Ikona Częstochowska na Wschodzie nosi przecież tytuł: „Niepokonane Zwycięstwo”.

2019-08-27 Guayaquil Hogar de la Madre

Pożegnanie Panamy - w parafi Św. Antoniego Padewskiego - 8 sierpnia 2019 (fragment 3)

Pożegnanie Panamy - w parafi Św. Antoniego Padewskiego - 8 sierpnia 2019 (fragment 2)

Pożegnanie Panamy - w parafi Św. Antoniego Padewskiego - 8 sierpnia 2019

Chitré Panama - w drodze do katedry - 12 stycznia 2019

Chitré  Panama w klasztorze św. Józefa ss. augustianek - 12 stycznia 2019

Ekwador - pierwsze chwile wizyty Matki Bożej u Karmelitanek - 10 kwietnia 2017

[video:https://youtu.be/wdUWe8vszFQ]

Ekwador - przyjazd do Santo Domingo - 24 marca 2017 i Marsz dla Życia następnego dnia.

[video:https://youtu.be/z-jdiNYTaRo]

Tijuana, B.C. Północny Meksyk - 2 maja 2015

Lech Kowalewski - Święta Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej - Głos z Amerykańskiej Częstochowy

Ewa Kowalewska - Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej - Głos z Amerykańskiej Częstochowy

Ewa Kowalewska - Koordynator akcji "Od Oceanu do Oceanu" - Głos z Amerykańskiej Częstochowy

Matka Boska Częstochowska z Ks. Piotrem West w ChurchMilitantTV

Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej w Ottawie

2014-03-18 Bazylika Św. Patryka Ottawa, Kanada - Procesja na zewnątrz

2014-03-18 Bazylika Św. Patryka Ottawa, Kanada - Ks. Peter West

2014-03-18 Bazylika Św. Patryka Ottawa, Kanada - Homilia Arcybiskupa Terrence

2014-03-18 Bazylika Św. Patryka Ottawa, Kanada - Procesja z ikoną

Fr. West Gives an Update on the Ocean to Ocean Pilgrimage - See more at: http://www.hliworldwatch.org/?p=2993#sthash.XkEIQOr0.dpuf
Fr. West Gives an Update on the Ocean to Ocean Pilgrimage - See more at: http://www.hliworldwatch.org/?p=2993#sthash.XkEIQOr0.dpuf

 

2014-03-17 Msza Święta w Montrealu

 

25 Luty - Wycinek wiadomości z KiiiTV Corpus Christie, Texas

 

Kościół Św. Józefa w Macon, Georgia - 2014-01-04 Homilia - Ks. Peter West

 

EWTN Live - 2014-01-08 - Ks. Mitch Pacwa z Ks. Shenan J. Boquet i Ks. Peter West

[video:http://youtu.be/PmJ8kNFg3E4]

 

EWTN  2014-01-08 Ks. Wade Menezes - homilia z wieczornej Mszy Świętej

[video:http://youtu.be/NI6v-2ZBzy0]

 

Matka Boska Częstochwska w Charlotte N.C.

[video:http://youtu.be/qgup1dju840]

 

Matka Boska Częstochwska w Nowym Jorku

[video:http://vimeo.com/81687734]

 

Czarna Madonna pielgrzymka pro-life przez Amerykę Północną

[video:http://youtu.be/ptTMYJg8B6A]

 

Ks. Peter West opowiada o początkach pielgrzymki w USA

[video:http://www.youtube.com/watch?v=5vTrCvnIzC0&feature=player_embedded]

 

"Od Oceanu do Oceanu" - Rozmowy niedokończone w TV Trwam 3 września 2013 r.

[video:https://www.youtube.com/watch?v=UIvKYmTN0gc]

 

Informacje o zbliżającej się peregrynacji w Ameryce - zaproszenie

[video:http://www.youtube.com/watch?v=VzGsIFrRDpQ]

 

Rosyjski film "Od Oceanu do Oceanu"

[video:http://www.youtube.com/watch?v=n-kLr6ZkAhU&list=UUXYTSDxdpRUqKC98SlAFkcw]

 

{C}{C}{C}

 

Fatima

[video:http://www.youtube.com/watch?v=vkqP3zf_t1Q&feature=youtu.be]

 

"Od Oceanu do Oceanu" - Rozmowy niedokończone w TV Trwam 26 marca 2013 r.

[video:http://www.youtube.com/watch?v=nx1KhoLYygE]


Hiszpania - Jerez

[video:http://www.youtube.com/watch?v=we1fqXFBYxU]

 

Hiszpania - Cádiz

[video:http://www.youtube.com/watch?v=OCEPmXGYR6U]

 

Hiszpania - Cádiz, Ceuta

[video:http://www.youtube.com/watch?v=OOB_rcev5QI]

 

Hiszpania - Benalup-Casas Viejas

[video:http://www.youtube.com/watch?v=H0QdxMZer6E]

 

Hiszpania - Mairena del Alcor

[video:http://www.youtube.com/watch?v=c-OIOwkxojs]

 

Hiszpania - Valladolid - 02.01.2013

[video:http://www.youtube.com/watch?v=oggtdtyy1rI]

 

Hiszpania - początek peregrynacji - 15.12.2012r.

[video:http://www.youtube.com/watch?v=ExNwj_9ILp0]

 

Wielka Brytania - Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej w Chiswick 6.11.2012

[video:http://www.youtube.com/watch?v=eK1goj2JAq0&feature=youtu.be]

 

 

{C}{C}{C}

 

 

Wielka Brytania - Westminster

[video:http://www.youtube.com/watch?v=i2yR96yKOPU&feature=youtu.be]

 

Belgia - Procesja z Czarną Madonną w Brukseli

[video:http://www.youtube.com/watch?v=MH0rB3I2cwY]

 

Czechy - 31.8.2012, Brno

[video:http://www.youtube.com/watch?v=XDz8riut1I4&feature=plcp]

 

Czechy - 30.8.2012, Brno

[video:http://www.youtube.com/watch?v=3c0Os5AGzyc&feature=plcp]

 

Czechy - 29.8.2012, Praga

[video:http://www.youtube.com/watch?v=exyY7HwZFEg&feature=plcp]

 

Czechy - 28.8.2012, Hradec Králové

[video:http://www.youtube.com/watch?v=heCsI8S_uhA&feature=plcp]

 

Czechy - 27.8.2012, Ołomuniec

[video:http://www.youtube.com/watch?v=FW0rIYlws6c&feature=plcp]

 

Czechy - 26.8.2012, Ostrawa

[video:http://www.youtube.com/watch?v=7FG3DeNsxx8&feature=plcp]

 

Bielsko-Biała - Cieszyn

[video:http://www.youtube.com/watch?v=o0bdFf2TOcU]

 

Warszawa

[video:http://www.youtube.com/watch?v=a7Jps3tHAxk&feature=related]

 

{C}{C}{C}

 

 

 

Bydgoszcz

[video:http://www.youtube.com/watch?v=tfsb5C7DB-o&feature=related]

 

Gdańsk

[video:http://www.youtube.com/watch?v=IspimUZ3taE&feature=youtu.be]

[video:http://www.youtube.com/watch?v=6EmGwWtR8jk&feature=endscreen&NR=1]

 

Sokółka

[video:http://www.youtube.com/watch?v=9PAWQDz4A4U&feature=related]

 

TV Trwam - Peregrynacja kopii ikony Matki Bożej po Polsce (Informacje Dnia 12.08.2012)

[video:http://www.youtube.com/watch?v=pCGFZJ0TNjo&feature=related]

 

Ryga - nocne czuwanie

[video:http://www.youtube.com/watch?v=OjIWwFiyR4w]

 

Białoruś - Homel

[video:http://www.youtube.com/watch?v=p0xSX16L8Zg&feature=player_embedded]

 

Białoruś

[video:http://www.youtube.com/watch?v=qc8YD9GySy8&feature=youtu.be&a align:center]
 

Białoruś - Grodno

 

Rajd samochodowy pro-life w 16 miastach Białorusi

[video:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UrYW7KDdOG4]

 

 

{C}{C}{C}
Film rozpoczynający kampanię na Białorusi

[video:http://www.youtube.com/watch?v=8df7Hkqt1EY&feature=youtu.be align:center]
 

Niżnyj Nowogród (film w języku rosyjskim)

[video:http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ydo4CrwlW1o]


Ekaterinburg (film w języku rosyjskim)

[video:http://www.youtube.com/watch?v=aP_lmjQGpzc align:center]
 

"Od Oceanu do Oceanu" - Rozmowy niedokończone w TV Trwam 19 czerwca 2012 r.

[video:http://www.youtube.com/watch?v=sHyfM20Sn-M&feature=youtu.be align:center]
 

Rajd pro-life w Moskwie

[video:http://www.youtube.com/watch?v=LXr9Sp6uUSs&feature=player_embedded align:center]
 

Istnieje możliwość zakupu filmu: cz. I Jasna Góra rozpoczęcie peregrynacji (Film DVD - 33 min.)

 

Anons Filmów (5:58)

1 Częstochowa

2 Rosja

3 Białoruś - u prawosławnych

4 Ukraina

5 Białoruś - u katolików

6 Łotwa

7 Litwa

8 Polska

9 Czechy

10 Słowacja

11 Węgry i Rumunia

12 Słowenia

13 Chorwacja

14 Włochy

15 Austria

16 Księstwo Lichtenstein

17 Szwajcaria

18 Niemcy

19 Belgia

20 Wielka Brytania

21 Irlandia

22 Francja

23 Hiszpania

24 Portugalia

 

test galeria obrazków

  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404

Ekwador nie zalegalizował aborcji

Dzisiaj przed Zgromadzeniem Narodowym w stolicy Ekwadoru, Quito modlitwa obrońców życia i rodziny

Biskupi Ekwadoru przed Ikoną Częstochowska u wrót Amazonii

W Godzinie Łaski powierzmy Maryi ochronę cywilizacji życia i miłości!

Dzień Świętości Życia w Meksyku - Ikona Częstochowska w Guadalupe

Ikona Częstochowska odwiedza Meksyk

Matka Boża Częstochowska przed Pomnikiem Katyńskim w Chicago w dniu 11 listopada

Ikona Częstochowska w swojej pielgrzymce w obronie życia „Od Oceanu do Oceanu” ponownie staje nad Pacyfikiem na zachodnim brzegu Ameryki

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej w swojej pielgrzymce „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie życia odwiedza Chicago

Program peregrynacji Ikony Częstochowskiej w USA i Kanadzie od 1 grudnia 2013 do 1 listopada 2014 r.

Ikona Częstochowska „Od Oceanu do Oceanu” na Marszu Życia w Waszyngtonie

Ikona Częstochowska jedzie do Ameryki

Zapraszenie na otwarcie wystawy fotograficznej

IKONA CZĘSTOCHOWSKA JUŻ W FATIMIE

Ikona Częstochowska dojeżdża do Atlantyku!

Pomóżcie przygotować wystawę „od Oceanu do Oceanu” na Jasnej Górze

Madryt gości Matkę Bożą w kopii Ikony Częstochowskiej


Ikona Częstochowska na Majorce i Ibizie


Czarna Madonna odwiedzi Lourdes!


INFORMACJA PRASOWA - 137 dni + 2 000 000 osób + 30 000 km


INFORMACJA PRASOWA - ZAKOŃCZENIE POLSKIEGO ETAPU PEREGRYNACJI


INFORMACJA PRASOWA - PEREGRYNACJA IKONY CZĘSTOCHOWSKIEJ JUŻ W POLSCE


INFORMACJA PRASOWA - KONFERENCJA PRASOWA 09.08.2012 r.


„NOSOROŻCE”, PŁATKI RÓŻ, ŁZY I TŁUMY LUDZI - MATKA BOŻA NA BIAŁORUSI


MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA JUŻ WE WŁADYWOSTOKU

EkwadorMapaPL 01

Program peregrynacji Ikony Częstochowskiej w Ekwadorze od 24 marca 2017

w diecezji Santo Domingo do 21 stycznia 2018

Pierwszy Dekanat Miejski Wniebowstąpienia Pańskiego od 24 marca 2017 do 30 kwietnia 2017

24 - 25 marca parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
25 - 26 marca Katedera i parafia Dobrego Pasterza
27 - 28 marca Parafia Aniołów Stróżów
29 marca - 4 kwietnia Parafia Maryi Królowej Pokoju
5 - 6 kwietnia Parafia Błogosławionej Maryi Teresy od Jezusa (Karoliny Gerhardinger)
7 - 9 kwietnia Parafia Cudownego Medalika
10 - 21 kwietnia Klasztor Sióstr Karmelitanek okres Wielkiego Tygodnia
22 - 23 kwietnia Parafia Narodzenia Pańskiego
24 - 26 kwietnia Zespół Szkół Katolickich "Nazaret"
27 - 30 kwietnia Parafia Królowej Męczenników

Drugi Dekanat Miejski Najświętszego Serca Jezusowego od 1 maja do 26 maja 2017

1 - 5 maja Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
5 - 8 maja parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
8 - 9 maja Szkoła Katolicka imienia Świętego Maksymiliana Kolbe
9 - 12 maja parafia Bożego Ciała
12 - 16 maja parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
16 - 17 maja Sanktuarium Matki Bożej Bomboli
17 - 21 maja parafia Matki Bożej Bolesnej
21 - 26 maja Wspólnota Modlitewna Agnus Dei

Dekanat Wiejski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(Północno-zachodnia część Diecezji) od 26 maja do 21 czerwca 2017

26 - 27 maja Parafia Św. Wincentego w Andoas
27 - 30 maja Parafia Naszej Pani z Góry Karmel w Puerto Quito
30 maja - 1 czerwca Parafia Naszej Pani z Cisne w Pedro Vicente Maldonado
1 - 3 czerwca Parafia Królowej z Cisne w Celica
3 - 9 czerwca Parafia Św. Michała Archanioła w Los Bancos
9 - 11 czerwca Parafia Św. Wincentego Ferrera w Mindo
11 - 16 czerwca Parafia Matki Dobrego Pasterza w Nanegal
16 - 18 czerwca Parafia Chrystusa Króla i Niepokalanego Poczęcia w Gualea - Armenia
18 - 21 czerwca Parafia Świętego Krzyża z Pakto

Dekanat Wiejski Świętego Józefa  od 21 czerwca do 2 września 2017

21 - 24 czerwca Parafia Matki Bożej z Las Mercedes w Las Mercedes
24 czerwca - 12 sierpnia Parafia Matki Bożej Łaskawej w Tandapi
18 sierpnia - 2 września Zespół Szkół Katolickich "Nazaret"

Dekanat Ukoronowania Najświetrzej Marii Panny od 2 września do 1 października 2017

2 - 7 września Parafia Św. Jacka w San Jacinto nad rzeką Bua
7 - 10 września Parafia Św. Wincentego w San Vicente nad rzeką Bua
10 - 19 września Parafia Chrystusa Krola w miejscowosci Nowy Izrael
19 - 25 wrzesnia Parafia Sw. Wincentego w Nila
25 - 27 września Parafia Jesus de Gran w Luz de América
27  -29 września Parafia Królowej Aniołów w Puerto Limón
29 września - 1 października Parafia Św. Wincentego a Paulo w El Esfuerzo

Dekanatu Zmartwychwstania Chrystusa od 1 października do 3 października 2017
1 - 3 października Parafia Królowej Nieba w Monterey

Ponownie Dekanat Ukoronowania Najświetrzej Marii Panny od 3 października do 20 października 2017

3 - 6 października Parafia  Matki Bozej z Toachi
6 - 13 października Parafia Naszej Pani Bolesnej w miejscowości Julio Moreno
13 - 20 października Parafia Chrystus Światłości Świata - Parafia personalna Indian Tsachilas

Dekanat Miejski Świętego Ducha od 20 października 2017

20 - 31 października Parafia Świętego Ducha
31 października - 9 listopada Parafia Świętego Jana Marii Vianney

9 listopada Apostolski Wikariat w Puyo. 18:00 procesja w intencji ochrony życia i rodziny przy udziale wszystkich obecnych biskupów Ekwadoru oraz Nuncjusza apostolskiego Ekwadoru z kościoła św. Wincentego Ferreriusza do katedry pw.  Matki Bożej Różańcowej.

10 - 22 listopada Parafia Św. Józefa Kalasantego
22 listopada - 8 grudnia Parafia Świętej Marty
8 grudnia - 20 stycznia 2018 Parafia Świętego Mikołaja
20 - 21 stycznia parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
   - 10:00 Uroczysta Eucharystia zakończenia peregrynacji w diecezji Santo Domingo i pożegnanie Ikony.

Program peregrynacji Ikony Częstochowskiej w Ekwadorze
w archidiecezji prymasowskiej Quito

21 stycznia - 1 lutego Quito katedra pod wezeaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1- 4 lutego Parafia Dobrego Pasterza w dzielnicy Kenedy w Quito (oo. Franciaszkanie Konventualni - Polacy)
4 -18 lutego Parafia Niepokalanego Poczecia w Tumbaco
17 lutego Spotkanie archidiecezjalne katechetów - Papieski Uniwersytet Katolicki w Ekwadorze (PUCE)
19 - 25 lutego Parafia Św. Jakuba Apostoła w Puembo
26 lutego - 04 marca Parafia Św. Wawrzyńca w Yaruqui
04 - 11 marca Sanktuarium Ofiarowania Matki Bożej w Quinche 
12 - 18 marca Parafia Pana Dobrej Nadziei w Checa
19 - 25 marca Parafia Naszej Pani z Góry Karmel w Azcazubi
25 marca - 8 kwietnia Parafia Dobrego Pasterza w dzielnicy Kenedy w Quito (oo. Franciaszkanie Konventualni - Polacy)

Dekant Świętej Marianity od Jezusa w Archidiecezji Quito
8 - 11 kwietnia Parafia Św. Auguswtyna
11- 15  kwietnia Parafia Najświętrzego Sakramentu
15 - 18  kwietnia Parafia Św. Błażeja
18 -21 kwietnia Bazylika Serca Jezusowego
21 - 24 kwietnia Parafia Nieustającej Pomocy
24 - 28 kwietnia Parafia Św. Klary
28  kwietnia - 3 maja Parafia Najświętszej Trójcy
3 - 6 maja Parafia PAMBACHUPA
6 - 9 maja Parafia Naszej Pani Różańcowej
9 - 12 maja Parafia Św. Tomasza - Las Casas
12 - 15 maja Parafia Matki Bożej Bolesnej
15 - 18 maja Parafia Chrystusa Króla i Matki Bożej Wspomożycielki
18 - 22 maja Parafia BETLEJEM
22 - 26 maja Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
26 -29 maja Parafia LA PAZ
29 - 30 maja Parafia Naszej Pani z Gwadelupy z Hiszpanii – GUAPULO
30 maja Pożegnanie dekanatu z udziałem wszystkich kapłanów

=================================================

2 - 10 sierpnia Parafia Pani Pielgrzymującej z Puengasí
12 - 15 sierpnia Parafia Chrystusa Zbawiciela z Chiriyacu
15 - 18 sierpnia Parafia Pana Dobrej Nadziei z Villaflora
18 - 21 sierpnia Parafia Świętej Anny
22 - 29 sierpnia Parafia Świętej Marii Magdaleny z La Magdalena
29 sierpnia - 1 września Parafia Matki Bożej z Calzado

Od 26 listopada 2018 do 10 sierpnia 2019 - Panama

Peregrynacja Matki Bożej w sierpniu i wrześniu 2019 w diecezji Guayaquil

10 sierpnia 2019 11:24 Przylot na lotnisko Guayaquil , Jose Joaquin de Olmedo , Ekwador:
10 – 13 sierpnia Parafia Marii Królowej (María Reina)
13 – 15 sierpnia Zespół Szkół imienia Ducha Świętego
15 – 27 sierpnia Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
27 – 28 sierpnia Kaplica Boskiego Dzieciątka, Wspomożyciela Domu Matek
28 – 31 sierpnia Katedra Święte Piotra w Guayaquil
31 sierpnia – 4 września Kościół Rektoralny Św. Josemarii Escrivy
4 – 8 września Parafia Najświętszej Maryi, Matki Kościoła
11 – 13 września Parafia Matki Bożej Świtu
13 – 15 września Parafia Matka Boża - Zdrowie Chorych
15 – 20 września Parafia Św. Alberta Magno
20 – 21 września Parafia Św. Jana od Krzyża
21 – 25 września Parafia Św. Alejo
25 – 27 września Parafia Matki Bożej z Lourdes
27 – 28 września Parafia Królowej Maryi

ARCHIDIECEZJA PORTOVIEJO

Peregrynacja Matki Bożej w Ikonie Częstochowskiej
Dekanat Południe

29 – 30 września Parafia Św. Jacka w Cascol i Parfia Matki Bożej Miłosierdzia w Pedro Pablo Gómez
1 października Parafia Św. Jana Chrzciciela w miejscowości Pajan (Czyt. Pachan)
2 października Parafia Św. Wawrzyńca Męczennika w Jipijapa (Czyt. Chipichapa)
3 października Parafia Świętej Maryi Matki w Jipijapa
4 października Parafia Matki Bożej Wcielenia w Jipijapa
5 października Parafia Niepokalanego Poczęcia w Puerto López
5 października Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Puerto Cayo
5 października Parafia Św. Piotra i Pawła w Machalilla (Czyt. Maczalija)
6 października Parafia Naszej Pani z Góry Karmel w Noboa

Dekanat Matki Bożej Bolesnej

7 października Parafia Świętej Rodziny w Manta
8 października Parafia Dzieciatka Jezus w Manta
9 października Parafia Świętego Marcina de Porrès w Manta
10 października Parafia Matki Bożej Pokoju w Manta
11 października Parafia N. Marii Panny Miłosierdzia w Manta
12 października Parafia M. Bożej Bolesnej w Manta
13 października Parafia N. Marii Panny Różańcowej w Tarqui (Manta)

Dekanat Naszej Matki z Monserrate

14 października Parafia Maryi Wspomożycielki Wiernych z Los Esteros
15 października Parafia Naszego Pana cudów z Jaramijó (Charamicho)
16 października Parafia Naszej Matki z Monserrate z Montecristi
17 października Parafia Chrystusa Zmartwychwstałego z Colorado
18 października Parafia Bożego Ciała z Urbiríos
19 października Parafia Najświętszego Serca Jezusa z Osiedla Jesús de Nazaret
20 października Parafia Św. Mateusza i Św. Wawrzyńca z San Mateo

Dekanat Naszej Matki z Gwadelupy

21 – 22 października Parafia Świętej Narcyzy w Portoviejo
23 października Parafia Trójcy Przenajświętszej w Portoviejo
24 października Parafia Naszej Matki z Gwadelupy w Crucita
25 – 26 października Parafia Świętego Jana Bosko w Sosote
27 października Parafia Naszej Pani z Góry Karmel w Rocafuerte

Dekanat Naszej Matki Miłosierdzia

28 października Parafia Świętego Pawła Apostoła w Portoviejo
29 października Parafia Świętego Ignacego z Loyoli w Portoviejo
30 października Parafia Ducha Świętego w Portoviejo
31 października Parafia Naszej Pani Miłosierdzia w Portoviejo
01 listopada Parafia Świętego Piotra Apostoła w Portoviejo
02 listopada Parafia Świętego Piusa IX w Portoviejo
03 listopada Parafia Dobrego Pasterza (katedralna) w Portoviejo

Dekanat Wschodni

04 listopada Parafia Świętego Jerzego w La Unión
05 listopada Parafia Matko Bożej Anielskiej w Honorato Vásquez
06 listopada Parafia Świętego Ludwika Gonzagi w Ayacucho
07 listopada Parafia Świętego Andrzeja w Olmedo i Lascano
08 listopada Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bellavista
09 listopada Parafia Świętego Ignacego Loyoli w 24 de Mayo
10 listopada Parafia Świętej Anny w Santa Ana
11 listopada Parafia Świętego  Rafała w Colon

Dekanat Środkowo Wschodni

11 listopada Parafia Świętej Barbary w Ríochico
12 listopada Parafia Świętego Rocha w Pueblo Nuevo
13 listopada Parafia Świętego Franciszka z Asyżu w Calderon
14 listopada Parafia Świętej Lucji w Alajuela
15 listopada Parafia Świętego Andrzeja w Pichincha
16 listopada Parafia Świętej Marianity w El Progreso
17 listopada Parafia Naszej Pani z Lourdes w San Plácido

Dekanat Północny Chone (Czone)

18 listopada Parafia Naszej Pani z Lourdes w Junín
19 listopada Parafia Świętego Augustyna w Calceta
20 listopada Parafia Świętego Franciszka i Świętej Rozy w Canuto
21 listopada Parafia Świętego Augustyna w Flavio Alfaro
22 listopada Parafia Świętego Rity w Chone
23 listopada Parafia Świętego Kajetana w Chone
24 listopada Parafia Świętej Marii Bernardy w Chone

Dekanat Północny Bahía

24-25 listopada Parafie: Maryi Niepokalanej w Tosagua i Św. Józefa w Bachillero
26 listopada Parafia Świętego Szczepana w Charapotó (Czarapoto)
27 listopada Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Leonidas Plaza
28 listopada Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Bahia
29 listopada Parafia Świętego Wincentego w San Vicente
30 listopada Parafia Świętego Izydora w San Isidro
01 grudnia Parafia Naszej Pani z Góry Karmel w Jama (Hama)

Dekanat Północny El Carmen

02 grudnia – Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
03 grudnia – Parafia Świętego Franciszka z Asyżu w Cojimíes (Kochimijes)
04 grudnia – Parafia Świętego Józefa w La 40
05 grudnia – Parafia Matki Bożej Pokoju w El Paraiso La 14
06 grudnia – Parafia Naszej Pani Różańcowej w La Bramadora
07 grudnia – Parafia Świętego Daniela Comboni w El Carmen
08 grudnia – Parafia Naszej Pani z Góry Karmel w El Carmen

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.